hello@studiomendelssohn.com

Tri Prúty

V skratke

Tri Prúty je nová značka exkluzívneho moravského vína. 

Idea

Príbeh značky, a z neho vyplývajúce logo, sú založené na súdržnosti. Idea troch prútov odkazuje tiež na počet zakladateľov značky, ktorí sú dobrí 

priatelia.

Kombinovanie kurzívy a rovného písma je jednou z charakteristických častí tohto projektu. Identita značky nie je unikátna iba vybraným písmom, no odlišuje sa aj jeho používaním.

Výstupy

Naša spolupráca zahŕňala logo dizajn, návrhy etikiet tvorbu kompletnej vizuálnej identity značky.