hello@studiomendelssohn.com

Mladí proti fašizmu

V skratke

Mladí proti Fašizmu je iniciatíva založená Marekom Machom. Zjednoducuje mladých ľudí, ktorí nezabúdajú na to, že na Slovensku fašizmus alebo nacizmus nemajú žiadne miesto. 

Výstupy

Podieľali sme sa na tvorbe infografík a nastavení identity cez Logotyp, ktorý je svojimi farbami a písmom nosným prvkom celého brandu. Iniciatíva komunikuje najmä cez Instagram a Facebook.