hello@studiomendelssohn.com

Mirage

V skratke

Pre legendárny študentský podnik Mirage v centre Trnavy sme vytvorili hravú a originálnu vizuálnu identitu, ktorá humorne komunikuje s mladými ľuďmi. Inšpiráciu sme čerpali zo slovenských ľudových motívov a do grafiky sme zakomponovali vtipné výroky o mladosti a zábave. Identita tak dokáže pracovať aj vo fyzickom priestore ako navigačný systém. Logotyp s nápisom v poloblúku evokuje pivničný priestor v mirage. Okrem nápisov v priestore baru, nápojového lístka je identita dobre aplikovateľná aj na propagačné materiály na sociálne siete.